Plantació d'escocells: plantes favorables per a la presència de fauna auxiliar.

Des d’Adalia Gestió pensem que la fauna auxiliar és el mètode del present i del futur per a combatre les plagues urbanes dels arbres i espais verds.

És per això que que estem desenvolupant estudis encaminats a conèixer aquelles plantes, que plantades als escocells, fan augmentar els nivells de fauna auxiliar, i per tant ajuden al control de les plagues que trobem en a l’arbre.

Mitjançant la introducció d’aquestes plantes favorables per a la fauna, és possible reduir de manera important els costos de control de plagues provinents de la compra de fauna auxiliar a introduir, o del manteniment d’aquests insectes introduïts.

El procediment que segueix Adalia a l’hora de dur a terme aquest tipus de servei és el següent:

  • Identificar les plagues problemàtiques del municipi.
  • Mitjançant treball bibliogràfic seleccionem aquelles plantes que creiem poden funcionar contra la plaga identificada.
  • Es du a terme la experimentació, és a dir, s’introdueixen aquelles plantes considerades favorables, i es du a terme un seguiment al llarg de l’any per comprovar quines de les plantes introduïdes (o combinació de plantes) ofereixen bons resultats.

El beneficis de plantar els escocells són molts. Des de l’estalvi econòmic, reduint els costos de fitosanitaris, introducció de fauna auxiliar, etc, fins a l’augment de la biodiversitat que aquestes plantes comporten.

Però també és cert, que de cara al ciutadà, xoca una mica el fet de tenir els escocells plantats. Podem trobar queixes a nivell estètic, quan les plantes s’assequen i perden la flor. Per això és important compaginar aquest servei amb concienciar i proporcionar a la població la informació necessària per què comprengui que les actuacions que s’estan duent a terme en els escocells són positives i favorables per al municipi.

De manera paralel·la, també és necessari protegir els escocells, ja que el trepig constant pot provocar que el servei no es pugui dur a terme correctament.