Formació i divulgació

A Adalia pensem que les tècniques GIP requereixen també de la implicació de la població.

Per a nosaltres els ciutadans són una part important d’aquest equilibri que estem creant als espais i, per tant, els hem de fer partícips del procés. Explicar-los el què fem i el perquè els permet, per una banda entendre els canvis que seran necessaris en la gestió dels espais i, per l’altra, valorar més la seva riquesa i utilitat així com la importància de preservar la biodiversitat.

Per aquest motiu a Adalia proposem i col•laborarem activament amb els ajuntaments que ho desitgin a integrar els ciutadans al procés amb tot tipus d’eines, com:

  • Xerrades informatives
  • Redacció d’informació per panells, pàgines web, tríptics,..
  • Disseny de rutes per conèixer els espais i la biodiversitat que contenen
  • Assessorament per creació de zones d’especial interès pedagògic: jardins de papallones, jardins temàtics, recorreguts de descoberta …
  • Tallers de construcció de caixes niu, hotels d’insectes i altres refugis a escoles, centres cívics,…

Per altra banda posar en marxa sistemes de gestió ecològica i de gestió integrada de plagues suposa gestionar els espais des d’un altre enfoc. Es posen en marxa mesures que impliquen conèixer noves tècniques, com les segues tardanes i selectives, el maneig de les noves espècies de planta vivaç i anual, les sembres de flors, la neteja i manteniment de refugis,….

A Adalia pensem que és molt important explicar aquest nou enfoc i les noves tècniques de gestió als treballadors de les brigades de jardineria, que són els que hi tindran la part més activa.

Per aquest motiu oferim cursos específics, molt pràctics, per a aquest col·lectiu.

 

 

Preguntes freqüents

Podeu fer propostes de ciències participatives?

Si, i tant.

Les ciències participatives són molt interessants com a eina de sensibilització de la biodiversitat. Es tracta de programes que impliquen a la ciutadania en la recollida simple de dades a gran escala. Els ciutadans, de forma voluntària i desinteressada, es converteixen en observadors de la natura i recopiladors de dades. Aquests programes estan dirigits a públics molt diferents, des de l ‘especialista naturalista fins al públic menys entès.

Quines accions comunicatives tenen un major impacte?

No hi ha una eina millor que una altra.

La comunicació ha d’utilitzar totes les eines i suports disponibles a la nostra disposició.

Depenent del públic objectiu, es poden implementar les següents accions:

• Funcionaris i polítics

Informació i presentació de les pràctiques insistint sobre la salut dels treballadors, el cost, la millora de l’entorn de vida dels habitants …

Tècnics

.Jornades d’informació i formació sobre pràctiques de gestió ecològica i l’eliminació de l’ús de plaguicides.

.Visites a altres municipis que ja estan aplicant aquestes tècniques en els seus espais i demostracions de material.

I.mplicació en la implementació i l’elecció de les tècniques a utilitzar.

Jardiners, treballadors de brigada,..:

.Sensibilització sobre el nou enfoc i les tècniques de gestió implementades

.Pels serveis externalitzats, definir en les especificacions la reducció/eliminació dels pesticides i l’aplicació de pràctiques ecològiques.

Ciutadans

.Comunicació a través de diaris locals, el lloc web de la comunitat, cartells in situ

.Organització de jornades d’informació per explicar les pràctiques de gestió  ecològica

.Resposta sistemàtica als correus electrònics,  trucades telèfon, queixes,…

.Organització de sortides de descobriment de la la natura a la ciutat …

Els agents de neteja també poden ser

Feu formació a les escoles?

Si, és una de les pràctiques de comunicació que més ens agrada.

Als nens els apassiona la natura i s’ho passen d’allò més bé a les sortides, en les que aprenen un munt de coses.

Tot i que les nostres formacions per escoles es poden realitzar perfectament a l’aula preferim fer-les visitant els espais. A qualsevol parc hi ha una gran quantitat de meravelles a ensenyar als més petits.