Diagnòstic puntual de plagues i malalties

Adalia Gestió també pot assistir en el diagnòstic puntual de plagues i malalties dels arbres .

En aquest cas els nostres tècnics fan una visita a l’espai i estudien el problema. Si convé, prenen mostres de les zones de l’arbre afectades, per tal de fer les analítiques que siguin necessàries als laboratoris, i finalment redacten un informe complet de diagnòstic i recomanacions d’actuacions.

En el cas de que sigui necessari fer algun tipus d’actuació, com un tractament, podem redactar el Full d’Assessorament corresponent.