IMG_20200125_105209 (Copy)

Plans de gestió i control de la processionària del pi .

Amb la recent prohibició dels fitosanitaris, i dels productes OCB (organismes de control biològic), la gestió i control de la processionària s’ha tornat més complicada i problemàtica.

La processionària causa molèsties a les persones i als animals de companyia (gossos), és per això que els ajuntaments han de controlar-la de manera eficaç.

Actualment el control d’aquesta plaga, passa per a un bon control durant l’època d’afectació (tardor-hivern) i una gestió el més natural possible dels espais.

La intensificació i diversificació d’espècies d’ocells insectívors, la instal·lació d’anelles trampa, o el monitoreig dels adults mitjançant trampes de feromona, són algunes de les mesures que Adalia Gestió intenta introduïr per a la gestió d’aquesta plaga.

+ INFO
20150521_FMACIA2

Plans de transformació i naturalització de gespes.

Durant molts anys, els municipis han prioritzat l’estètica a la sostenibilitat dels espais verds. Un exemple d’aquest enfoc és la presència de superfícies importants dedicades a gespes.

Tradicionalment s’han utilitzat gespes de clima temperat, que estan molt poc adaptades a les nostres condicions climàtiques. Requereixen, per al seu manteniment, un ús intensiu de recursos valuosos, com l’aigua, i l’aportació constant de nutrients i fitosanitaris. A més del cost que suposa per al medi ambient, el seu manteniment és, també, costós en mà d’obra i, en conseqüència en recursos econòmics.

A tot plegat cal afegir que les gespes tradicionals són molt poc diverses i, per aquest motiu, allotgen nivells baixos de biodiversitat.

Algunes d’aquestes gespes es troben en zones emblemàtiques, i acompleixen una funció recreativa o estètica important, però moltes altres no acompleixen aquests criteris i poden substituir-se per d’altres tipus de cobertes herbàcies, més sotenibles o fins i tot passar a ser prats i herbassars.

A Adalia Gestió, realitzem plans de transformació  de les cobertes herbàcies dels pobles i ciutats. En aquests plans realitzem inventaris detallats de les diferents cobertes que hi ha, les analitzem des de tots els punts de vista i fem propostes per a la seva substitució o transformació en cobertes més sostenibles.

En aquests plans també fem recomanacions sobre la gestió que cal fer a cada tipus de coberta: quin ha de ser el règim de regs, com i amb quina periodicitat s’han de fer les segues, quines necessitats de nutrients requereixen,…

+ INFO
IMG_20180515_103613

Estudis de gestió ecològica d'espais verds

La gestió ecològica dels espais verds implica la implementació de pràctiques de manteniment respectuoses amb el medi ambient i la biodiversitat.

Té l’origen en el principi de gestió diferenciada que consisteix en establir un compromís entre la gestió estricte i restringida dels espais verds urbans i la gestió naturalista, orientada cap a una protecció de l’entorn natural. L’objectiu és aplicar diferents mètodes de gestió segons la tipologia dels espais i els seus usos.

+ INFO
IMG_20170404_part florit

Plantació d'escocells: plantes favorables per a la presència de fauna auxiliar.

Des d’Adalia Gestió pensem que la fauna auxiliar és el mètode del present i del futur per a combatre les plagues urbanes dels arbres i espais verds.

És per això que que estem desenvolupant estudis encaminats a conèixer aquelles plantes, que plantades als escocells, fan augmentar els nivells de fauna auxiliar, i per tant ajuden al control de les plagues que trobem en l’arbre.

Un dels primers objectius, és el pugó de la tipuana. Aquest arbre cada vegada s’utilitza més en el medi urbà, i per tant el pugó de la tipuana cada vegada és més present en els nostres municipis.

Mitjançant la introducció d’aquestes plantes favorables per a la fauna, és possible reduir de manera important els costos de control de plagues provinents de la compra de fauna auxiliar a introduir, o del manteniment d’aquests insectes introduïts.

+ INFO
IMG_20180510_173613

Diagnòstic puntual de plagues i malalties

Els nostres tècnics també poden assistir en el diagnòstic de plagues i malalties d’espais on no se n’està fent un seguiment continuat.

En aquest cas es visita  l’espai i s’estudia el problema. Si convé es prenen mostres de les zones de l’arbre afectades, per tal de fer les analítiques que siguin necessàries als laboratoris.

Finalment es fa un informe de tallat amb el diagnòstic i les recomanacions per al control de la plaga o malaltia.

+ INFO
caixetes adalies s-24

Fauna auxiliar

A Adalia Gestió utilitzem les introduccions d’auxiliars només en cassos concrets, com quan volem reforçar alguns dels auxiliars ja presents o en zones on la conservació és especialment complicada.

En el cas que sigui recomanable la introducció de fauna auxiliar els tècnics d’Adalia Gestió aconsellen quin és l’auxiliar més adequat, les dosis i les repeticions.

+ INFO
IMG_20190104_101418

Refugis de fauna i panells informatius

A Adalia Gestió dissenyem refugis per la fauna i hotels d’insectes de diferents mides i característiques.

Per  a la seva fabricació col·laborem amb fusters locals que treballen amb materials naturals.

Aquests refugis, a part de fer una funció important en la preservació de la biodiversitat dels espais, també són eines molt interessants per explicar aquesta biodiversitat als ciutadans.

A Adalia Gestió dissenyem refugis per la fauna i hotels d’insectes de diferents mides i característiques.

Per  a la seva fabricació col·laborem amb fusters locals que treballen amb materials naturals.

Aquests refugis, a part de fer una funció important en la preservació de la biodiversitat dels espais, també són eines molt interessants per explicar aquesta biodiversitat als ciutadans.

+ INFO
IMG_20180703_113945

Assessorament en gestió integrada de plagues

La tasca principal dels nostres tècnics és l’assessorament a ajuntaments i empreses privades de jardineria en tècniques de gestió integrada de plagues.

El nostre servei pot realitzar-se de vàries formes però el més comú és establir contractes de seguiment periòdic dels espais.

Es tracta de visites periòdiques on els tècnics estudien l’estat sanitari de l’arbre, la presència de palgues i malalties i també la dels seus auxiliars.

+ INFO
25846256192_dd5fb1d806_o (1)

Formació i divulgació

A Adalia pensem que les tècniques GIP requereixen de la implicació de la població.

Per a nosaltres els ciutadans són una part important d’aquest equilibri que estem creant als espais i, per tant, els hem de fer partíceps del procés. Si els expliquem el què fem i el perquè podran, per una banda entendre els canvis que seran necessaris en la gestió dels espais i, per l’altra, valorar més la seva riquesa i utilitat així com la importància de preservar la biodiversitat.

Per aquest motiu a Adalia proposem i col•laborarem activament amb els ajuntaments que ho desitgin a integrar els ciutadans al procés amb eines ben diverses.

+ INFO