IMG_20180718_180120

Assessorament en gestió integrada de plagues a les àrees verdes de Malgrat de Mar

Malgrat de Mar és un municipi de l’alt Maresme situat a la plana de la desembocadura del riu Tordera, entre la serralada del Montnegre i el Mar Mediterrani. Al vell mig d’una zona de llarga tradició agrícola i turística, compta amb 18.000 habitants. Els seus espais verds ocupen 40 Ha de terreny del municipi i el nombre d’arbres viaris és de 4.500.

En un moment on encara no hi havia una regulació restrictiva de l’ús de fitosanitaris i gairebé no es parlava de Gestió Integrada de Plagues, els responsables tècnics de jardineria del municipi ja eren molt conscients dels danys que podien provocar els fitosanitaris en la salut i buscaven alternatives a aquests productes en els seus espais verds. Així , l’any 2008 Adalia Gestió i els serveis tècnics de parcs i jardins de Malgrat vam començar una col·laboració que ja fa 11 anys que dura.

El primer any es va fer una prova pilot al Parc Francesc Macià, parc que s’havia ampliat recentment i que compta amb 4 Ha. La prova va ser tot un èxit i es va estendre l’any següent al Parc del Castell i finalment, l’any 2010 a tota la ciutat.

IMG_20180609_112326

Assessorament en gestió integrada de plagues a les àrees verdes de Mollet del Vallès.

Mollet del Vallès és un municipi d’aproximadament  50.000 habitants, situat a la comarca del Vallès Oriental. Envoltada per importants eixos de comunicació , la ciutat compta també amb una àmplia àrea rural i agrícola, Gallecs, de 733 ha.

A Mollet els espais verds ocupen més de 80 Ha i  hi ha uns 13.500 arbres de 130 espècies diferents.  És, per tant, una ciutat molt verda.

Barberà del Vallès és una ciutat d’uns 30.000 habitants situada al Vallès Occidental. La ciutat compta amb un gran nombre d’arbrat viari que, gràcies a la seva diversitat i a l’aposta decidida dels seus tècnics municipals, es manté sa mitjançant tècniques de gestió integrada de plagues.

Des d’Adalia-gestió busquem la implementació de tècniques de control de plagues que siguin sostenibles i eficients, però alhora respectant el medi ambient.

La introducció de fauna auxiliar com les marietes és una de les tècniques proposades. Però també considerem primordial un bon monitoreig i seguiment de les plagues, per tal de poder actuar en el moment precís.

Aquest conjunt de tècniques i seguiments, tenen com a base la Gestió Integrada de Plagues, amb l’objectiu de reduir el nivell de fitosanitaris, i augmentar la biodiversitat de les nostres poblacions.

IMG_20190104_101242

Instal·lació d'un Hotel d'Insectes al Parc Catalunya de Sabadell

El Parc Catalunya de Sabadell és un dels parcs més grans de Catalunya situats en un entorn urbà. Es troba al municipi de Sabadell, dins de la zona coneguda com l’eix Macià, i es va inaugurar l’any 1992. Ocupa una extensió de 43 hectàrees, des de l’Eix Macià fins a Can Rull, i compta amb nombrosos atractius.

En aquest parc hem instal·lat un dels nostres hotels d’insectes de mida gran, fet amb fusta sense tractar i que compta amb 17 compartiments diferents especialment ideats per allotjar insectes auxiliars de tot tipus, des de crisopes a marietes, i també pol·linitzadors com abelles solitàries. Alguns dels compartiments tenen un sistema que permet obrir-los per fer-ne neteja o també per observar la presència dels insectes al seu interior.

L’hotel es troba molt a prop d’una zona de lleure infantil, i compta també amb un cartell informatiu que conté explicacions senzilles i amenes tant sobre els beneficis dels insectes com sobre la funció de l’hotel com a refugi dels diferents insectes beneficiosos.

Esperem que tots els visitants del parc quan coneguin l’hotel i perquè serveix siguin una mica més conscients de la importància de preservar la biodiversitat.

IMG_20180725_105119

Estudi de la situació sanitària i de la gestió de plagues dels espais verds d'Hospitalet de Llobregat

El projecte d’Hospitalet va començar l’any 2018, quan els responsables tècnics del departament de parcs i jardins van contactar amb Adalia Gestió arrel de l’aparició d’una nova plaga al municipi.

Al mateix temps que monitoritzàvem la nova plaga també vam fer el seguiment de la resta de plagues i malalties dels arbres viaris i vam proposar alguns canvis en la gestió que s’havia estat fent fins aquell moment. Una vegada més les mesures van  encaminades sobretot a reduir l’ús de fitosanitaris i a fomentar la conservació de la fauna auxiliar.

IMG_20180525_111818

Pla de Gestió Ecològica de l'Hospitalet

La ciutat de l’ Hospitalet de Llobregat reafirma el seu compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat realitzant un Pla de Gestió Ecològica del Verd Urbà.

En un moment d’alerta per l’emergència climàtica els espais verds de les ciutats apareixen com a espais que poden paliar l’increment de les temperatures i els efectes de les inundacions. A més també hem vist com , en aquests espais, hi troba refugi, cada vegada més, la fauna que fuig dels camps agrícoles i de la pèrdua de bona part del seu hàbitat. Depenent de com gestionen els espais verds de les ciutats farem ciutats més adaptades a aquests canvis. Aspectes com la tria de les espècies d’arbres, la poda, la gestió de les cobertes verdes com les gespes, la sega dels parats o la gestió del reg i la fertilització tenen un impacte important en el medi ambient.

Aquests estudis, que són molt utilitzats a les ciutats franceses, són encara poc coneguts al nostre país. Hospitalet de Llobregat es converteix en un del les primeres ciutats de Catalunya en comptar amb un pla d’aquestes característiques.

Adalia-gestió, que ja gestiona el control GIP a la ciutat, ha estat l’empresa seleccionada per realitzar el pla .

IMG_20180412_184624

Assessorament en gestió integrada de plagues a les àrees verdes de Barberà del Vallès

Barberà del Vallès és una ciutat d’uns 30.000 habitants situada al Vallès Occidental. La ciutat compta amb un gran nombre d’arbrat viari que, gràcies a la seva diversitat i a l’aposta decidida dels seus tècnics municipals, es manté sa mitjançant tècniques de gestió integrada de plagues.

Des d’Adalia-gestió busquem la implementació de tècniques de control de plagues que siguin sostenibles i eficients, però alhora respectant el medi ambient.

La introducció de fauna auxiliar com les marietes és una de les tècniques proposades. Però també considerem primordial un bon monitoreig i seguiment de les plagues, per tal de poder actuar en el moment precís.

Aquest conjunt de tècniques i seguiments, tenen com a base la Gestió Integrada de Plagues, amb l’objectiu de reduir el nivell de fitosanitaris, i augmentar la biodiversitat de les nostres poblacions.

IMG_20200125_105209 (Copy)

Elaboració d'un Pla GIP per al control de la processionària als pins de Mollet del Vallès.

L’ús de productes fitosanitaris és cada cop més complicat en l’àmbit dels parcs i jardins urbans degut a una regulació especialment restrictiva en àmbits urbans. És per aquest motiu que moltes de les administracions públiques han apostat per l’estrategia de gestió integrada de plagues (GIP) . Aquesta estratègia es basa en afavorir les mesures de prevenció i avaluació de risc enfront del control i, permet  reduir de manera progresiva la utilizació de fitosanitaris en benefici de la salut pública.

La processionària del pi (Thaumetopoea pytiocampa), un lepidòpter defoliador que afecta bàsicament a pins i cedres, no representa un problema fitosanitari greu per als arbres, pero constitueix un problema de salut pública considerable degut als problemes importants d’alèrgies que pot provocar en persones sensibles i animals domèstics degut als pels urticants que trobem en les erugues dels estadis  més avançats.

En el control GIP d’aquesta plaga no existeix, com sol passar en totes les estratègies GIP, una única mesura per controlar-la, sinó múltiples i variades. Cal sobretot estudiar bé els espais i afavorir mesures de tipus preventiu, com les que permeten augmentar la presència de fauna auxiliar o les que afavoreixen la diversificació d’espècies. A més, el monitoratge resulta indispensable en una estratègia d’aquest tipus. Finalment, les mesures de control, de tipus mecànic, físic o biològic, es realitzaran en base a l’estudi previ de l’espai i a l’avaluació del risc concret de cadascun.

Adalia Gestió ha portat a terme un Pla estratègic pel control GIp de la processionària als espais verds de Mollet que ha permès fixar, per cada espai l’estratègia més adequada de prevenció i control de la plaga. Amb aquest pla, que s’anirà implementant en els propers anys, permetrà gestionar la plaga de forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient.