Política de privacitat

La privacitat dels usuaris i clients d’ADALIA GESTIÓ és primordial per nosaltres  i ens la prenem molt seriosament. En aquest docuement exposem com tractem les dades dels nostres clients i com poden sol·licitar la modificació, i en cas que fos necessari, realitzar una queixa en les autoritats pertinents.

Només recopilem la informació necessària per complir la legislació i poder oferir una experiència plena als nostres clients. Aquesta informació no és cedida a terceres empreses amb finalitats comercials, tal i com exposarem a continuació.

Aquest document s’estructura en 5 punts bàsics: Qui és el responsable de les dades, el per què fem servir aquesta informació, quina és la base jurídica del tractament d’aquestes dades, si cedim dades a terceres empreses i el per què, i quins drets ténen els nostres clients sobre la modificació i cancel·lació d’aquestes i a quines autoritats es poden dirigir.

 

RESPONSABLE

El responsable del tractament de les dades és:

Adalia Gestió

Camí de Can Creus 22

08338 Premià de Dalt (España)

[email protected]

 

FINALITAT

Les dades proporcionades pels clients d’Adalia Gestió seràn tractades únicament amb la finalitat que a continuació es descriu, enumerant les diferents plataformes d’obtenció de dades que disposem:

  • Formulari de contacte: Les dades d’usuaris obtingudes en els formularis de contacte i proporcionades i actualitzades per aquests esón tactades amb la finalitat de comunuicar-se i contestar requeriments, És responsabilitat dels clients mantenir aquestes dades actualitzades i legítimes.
  • Comunicacions per email o telèfon: Les dades obtingudes dels clients i usuaris mitjançant Email o telèfon son tractades amb la finalitat d’oferir una via de contacte eficaç i de ràpida resposta. Aquestes dades son proporcionades pels usuaris i conservades mentre duri la conversa i sempre que no s’hagi generat un nou tractament. La conversa ni els maila NO seràn grabats.

DESTINATARI DE LES DADES

Les dades dels clients d’Adalia Gestió  no són ni seràn cedides a tercers, en excepció que hi hagi un imperatiu legal.

DRETS

Els clients poden retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest hagi permès el tractament de les seves dades per part d’Adalia Gestió. En cap cas, la retirada del consentiment condicionarà el seu contacte actual i relació amb d’Adalia Gestió, mantenint-se els serveis contractats i qualsevol relació anterior amb l’empresa.

Els clients de d’Adalia Gestió ténen els drets:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
  • Dret a sol·licitar la rectificació de les dades.
  • Dret a sol·licitar la supressió de les dades personals.
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • I altres drets que emparen els clients i ciutadans segons la legislació espanyola actual.

Per exercir materialment aquests drets, el client es pot posar en contacte amb el responsable del tractament de les dades (en l’apartat “RESPONSABLE” superior), ja sigui mitjançant l’adreça postal, el correu electrònic o el telèfon que apareix en la part inferior de la web.

En cas de problemes o negligències en relació amb el tractament de dades pot presentar una reclamació davant l’Autoridad de Protección de Datos (www.agpd.es).