Adalia Gestió realitza plans de gestió ecològica dels espais verds de dos municipis de Catalunya.

Des de Adalia Gestió Integrada de Plagues som conscients del moment que viu la societat. L’emergència climàtica és un fet i des de la ciutadania s’exigeixen solucions. La transició ecològica és imprescindible i s’ha de dur a terme quan abans millor. És evident que tota la societat s’hi ha d’implicar, i a nivell local, institucions…